Ukuthula


Ukuthula kulomhlaba wezono (Peace on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza ukuthula (The blood of Jesus shouts peace) Usindiso kulomhlaba wezono (Salvation on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza usindiso (The blood of Jesus shouts salvation)

Ukubonga kulomhlaba wezono (Gratefulness on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza ukubonga (The blood of Jesus shouts gratefulness) Ukukholwa kulomhlaba wezono (Faith on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza ukukholwa (The blood of Jesus shouts faith)

Ukunqoba kulomhlaba wezono (Victory on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza ukunqoba (The blood of Jesus shouts victory) Induduzo kulomhlaba wezono (Comfort on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza induduzo (The blood of Jesus shouts comfort)

Ukuthula kulomhlaba wezono (Peace on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza ukuthula (The blood of Jesus shouts peace) Usindiso kulomhlaba wezono (Salvation on this sinful world) Igazi likaJesu limemeza usindiso (The blood of Jesus shouts salvation)

In a bit of a place of dis-ease this morning, I came across this song and was immediately reminded why I do what I do.

Peace, Gratefulness, Faith, Victory, Comfort, Salvation

This is what I understand. This is what I know. This is why I do what I do.

Featured Review
Tag Cloud